TECHNIKA
INŻYNIERIA

Teksty techniczne pisane są przez praktyków dla praktyków i powinny być tłumaczone w myśl tej samej zasady – tak, aby były doskonale zrozumiałe. Stąd do pracy nad materiałami o tematyce technicznej BAS zatrudnia specjalistów – inżynierów, wykładowców z wyższych uczelni technicznych, często z długoletnim stażem zagranicą. Teksty te poddawane są dodatkowej weryfikacji przez lingwistów.

Przy pomocy tłumaczy firmy BAS powstało wiele budynków biurowych w Warszawie, odbyły się i zostały wygrane ważne przetargi, została opracowana prywatyzacja przemysłu energetycznego, sprywatyzowano Telekomunikację Polską S.A., a niezliczone katalogi i instrukcje obsługi trafiły do użytkowników.

Posiadamy certyfikat jakości dla usług tłumaczeniowych

Certyfikat
europejska norma ISO 17100
Specjalizujemy się w tłumaczeniach następujących rodzajach dokumentów technicznych:
 • Katalogi
 • Specyfikacje
 • Badania inżynieryjne
 • Wyciągi z ksiąg wieczystych
 • Normy
 • Umowy
 • Dokumenty przetargowe
 • Dokumentacja architektoniczna
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Plany geodezyjne i geologiczne
 • Plany zagospodarowania przestrzennego
 • Instrukcje obsługi