Cennik

Oferta cenowa

Wykonujemy tłumaczenia we wszystkich językach dostępnych na rynku.

Skorzystaj z oferty specjalnej na 25-lecie istnienia BASa!
18% zniżki od całego zamówienia przy pierwszym zleceniu.
  •  z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego na jęz. polski
Cena za 1 stronę zwykłą
Tryb zwykły 68,00 zł
Tryb ekspresowy 89,00 zł
Tryb superekspres 113,00 zł
  • z jęz. polskiego na język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski
Cena za 1 stronę zwykłą
Tryb zwykły 78,00 zł
Tryb ekspresowy 99,00 zł
Tryb superekspres 113,00 zł
  • poświadczenie przysięgłe
Cena uwierzytelnienia przysięgłego za 1 stronę
Na język polski 25,00 zł
Na język obcy 25,00 zł
logo

Objaśnienia:

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT
II grupa językowa – pozostałe języki europejskie + 20% cen grupy I
III grupa językowej – wszystkie języki pozaeuropejskie – oferta indywidualna

  • Strona tłumaczenia to 1500 znaków ze spacjami, liczone po przetłumaczeniu
  • Strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami, liczone po przetłumaczeniu
  • Do czasu realizacji tłumaczenia nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy
  • Minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 strona rozliczeniowa
  • Nie jest liczony dzień przyjęcia tekstu do tłumaczenia i dzień oddania gotowego tłumaczenia; liczone są tylko dni robocze

Tryb zwykły – do 8 str. dziennie
Tryb ekspresowy – do 12 str. dziennie
Tryb superekspres – powyżej 12 str. dziennie lub odbiór w dniu wysłania zlecenia

Ceny podstawowe nie zawierają dodatkowej weryfikacji zgodnie z normą ISO 17100:2015
Weryfikacja może być wykonana na podstawie odrębnej wyceny.