TECHNIKA INŻYNIERIA
Teksty techniczne powinny charakteryzować się odpowiednią terminologią oraz zrozumiałością

Dysponujemy szerokim doświadczeniem w obszarze tłumaczeń technicznych. Przy pomocy tłumaczy BAS powstało wiele budynków komercyjnych, odbyły się i zostały wygrane ważne przetargi,  do użytkowników trafiły niezliczone katalogi i instrukcje obsługi , została przeprowadzona prywatyzacja przemysłu energetycznego, a nawet sprywatyzowano Telekomunikację Polską S.A.!

Do pracy nad materiałami o tematyce technicznej zatrudniamy specjalistów – inżynierów, wykładowców uczelni technicznych, kierowników projektów – ze sprawdzoną znajomością języka.

Na życzenie każde tłumaczenie może zostać uwierzytelnione przysięgle.

Posiadamy certyfikat jakości dla usług tłumaczeniowych

CERTYFIKAT BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ
europejska norma ISO 17100
Specjalizujemy się w tłumaczeniach następujących rodzajów dokumentów technicznych:
 • Katalogi
 • Specyfikacje
 • Badania inżynieryjne
 • Wyciągi z ksiąg wieczystych
 • Normy
 • Umowy
 • Dokumenty przetargowe
 • Dokumentacja architektoniczna
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Plany geodezyjne i geologiczne
 • Plany zagospodarowania przestrzennego
 • Instrukcje obsługi
TŁUMACZENIA TECHNICZNE
TŁUMACZENIA MARKETINGOWE
TŁUMACZENIA MEDYCZNE
TŁUMACZENIA PRAWNICZE
TŁUMACZENIA FINANSOWE
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE