TECHNIKA
INŻYNIERIA

Teksty techniczne pisane są przez praktyków dla praktyków i powinny być tłumaczone w myśl tej samej zasady tak, aby były doskonale zrozumiałe. Dostrzeżenie tej zależności stało się kluczem do naszego sukcesu przy współpracy z najbardziej wymagającymi klientami “technicznymi”.

Możemy się dzisiaj pochwalić olbrzymim dorobkiem i doświadczeniem w obszarze tłumaczeń technicznych. Przy pomocy tłumaczy BAS powstało wiele budynków komercyjnych, odbyły się i zostały wygrane ważne przetargi, niezliczone katalogi i instrukcje obsługi trafiły do użytkowników, została przeprowadzona prywatyzacja przemysłu energetycznego, a nawet sprywatyzowano Telekomunikację Polską S.A.!

Do pracy nad materiałami o tematyce technicznej BAS zatrudnia specjalistów – inżynierów, wykładowców uczelni technicznych, kierowników projektów, często z długoletnim stażem zagranicą.

Wszystkie tłumaczenia na życzenie uwierzytelniamy przysięgle.

Posiadamy certyfikat jakości dla usług tłumaczeniowych

Certyfikat
europejska norma ISO 17100
Specjalizujemy się w tłumaczeniach następujących rodzajów dokumentów technicznych:
 • Katalogi
 • Specyfikacje
 • Badania inżynieryjne
 • Wyciągi z ksiąg wieczystych
 • Normy
 • Umowy
 • Dokumenty przetargowe
 • Dokumentacja architektoniczna
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Plany geodezyjne i geologiczne
 • Plany zagospodarowania przestrzennego
 • Instrukcje obsługi
TŁUMACZENIA TECHNICZNE
TŁUMACZENIA MARKETINGOWE
TŁUMACZENIA MEDYCZNE
TŁUMACZENIA PRAWNICZE
TŁUMACZENIA FINANSOWE
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE