Scroll Top
OBSŁUGA OBYWATELI UKRAINY
Kryzys związany z Wojną na Ukrainie to ogromne wyzwanie dla ludzi i firm. wspieramy obywateli ukrainy i pomagamy w sprawach osobistych, reorganizacyjnych i biznesowych

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe i zwykłe na język ukraiński i z języka ukraińskiego. Specjalizujemy się w tłumaczeniu dokumentów urzędowych,  osobistych, wizowych, samochodowych, firmowych itp. niezbędnych w procesie przesiedlania i migracji z Ukrainy na teren Polski i Unii Europejskiej, w tym m.in.

 • dokumenty przesiedlenia w języku ukraińskim
 • akty urodzenia, akty małżeństwa, dyplomy, świadectwa szkolne, akty zgonu
 • umowy, opinie, zaświadczenia z języka ukraińskiego i na ukraiński
 • wnioski wizowe do ambasad i placówek dyplomatycznych
 • dokumenty w obrocie gospodarczym po ukraińsku

Posiadamy certyfikat jakości dla usług tłumaczeniowych

CERTYFIKAT BAS CENTRUM TŁUMACZEŃ
europejska norma ISO 17100
tłumaczenie dokumentów ukraińskich i OBSŁUGA obywateli ukrainy:
 • ukraińskie dowody osobiste
 • paszporty obywateli Ukrainy
 • wnioski wizowe Ukraińców
 • wnioski pobytowe osób pochodzenia ukraińskiego
 • pozwolenia na pracę dla Ukraińców
 • dokumentacje i postępowania odszkodowawcze ( Ukraina – Unia Europejska )
 • umowy najmu mieszkania przez Ukraińców w Polsce
 • dokumenty rozwodowe
 • umowy spółek i rejestracja działalności gospodarczej z udziałem obywateli Ukrainy
 • dokumenty związane z przesiedlaniem Ukraińców na teren Polski
 • zezwolenia na pracę dla obywateli Ukrainy
 • postępowania sądowe z udziałem Ukraińców
 • ubezpieczenia majątkowe i OC na rzecz obywateli Ukrainy
 • opinie, certyfikaty, zaświadczenia urzędów ukraińskich
 • wezwania, dokumenty windykacyjne itp.
TŁUMACZENIA TECHNICZNE
TŁUMACZENIA MARKETINGOWE
TŁUMACZENIA MEDYCZNE
TŁUMACZENIA PRAWNICZE
TŁUMACZENIA FINANSOWE
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE