Scroll Top

Tłumacz przysięgły

Tłumacz Przysięgły, usługi poświadczenia przysięgłego - Biuro tłumaczeń profesjonalnych

Oferujemy tłumaczenia przysięgłe we wszystkich dostępnych na rynku kombinacjach językowych, w tym w szczególności języków: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, innych języków europejskich, a także pozaeuropejskich. Tłumacz przysięgły BAS wykonuje również poświadczenia urzędowe dokumentów tłumaczonych przez tłumaczy nie posiadających uprawnień tłumacza przysięgłego, o ile przeznaczenie dokumentu tego wymaga. Takie poświadczenie poprzedzone jest weryfikacją tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

BAS Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych wykonuje profesjonalne tłumaczenia przysięgłe na miejscu lub w terenie. Gwarantujemy krótkie terminy, szybką wycenę, profesjonalne tłumaczenie i obsługę tłumaczeń.

kombinacje językowe

tłumacz przysięgły i zwykły w dowolnej kombinacji językowej

Bogata oferta branżowa

Wykonujemy min:

 • Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentów prawnych niezbędnych w obrocie gospodarczym,
 • Tłumaczenie przysięgłe dla kancelarii notarialnych, przedstawicielstw dyplomatycznych i biur patentowych,
 • Tłumaczenie dokumentów z poświadczeniem przysięgłym dla potrzeb urzędowych,
 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów z zakresu medycyny i procedur medycznych,
 • Tłumacz przysięgły dla kancelarii adwokackich, radców prawnych i innych podmiotów z obszaru prawa,
 • Usługi tłumaczeń przysięgłych  z dowolnych dziedzin biznesowych, w tym tłumaczenia finansowe, prawne, medyczne, tłumaczenia techniczne i inne,
 • Tłumaczenia przysięgłe z udziałem tłumaczy przysięgłych na konferencjach, posiedzeniach, zebraniach, spotkaniach, z potwierdzeniem przysięgłym protokołu z zebrania,
 • Tłumaczenia przysięgłe, urzędowe wierzytelne dla dowolnych celów formalno-urzędowych,
 • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów sądowych dla korporacji i klientów instytucjonalnych,
 • Tłumaczenie przysięgłe na miejscu i w terenie, u klienta,
 • Tłumacz przysięgły dla wszelkich innych potrzeb biznesowych

Skontaktuj się z nami

telefon

+48 22 627 33 33

+48 696 500 998

email

bas@bas.pl

zobacz wszystkie kategorie tłumaczeń

tłumaczenia
prawnicze

tłumaczenia
marketingowe

 • Broszury
 • Katalogi
 • Reklamy
 • Prezentacje
 • Slajdy
 • Badania
 • Materiały wystawiennicze
 • Prasówki
 • Pakiety reklamowe
 • Strony internetowe
 • Taśmy dźwiękowe, telewizyjne, filmowe
 • Gadżety reklamowe
 • Inne

tłumaczenia
medyczne

 • Biofarmacja
 • Farmaceutyka
 • Biotechnologia
 • Rozwój i innowacje
 • Diagnostyka
 • Terapia
 • Sprzęt medyczny
 • Chemia
 • Biologia
 • Procedury
 • Badania i sprzedaż
 • Wprowadzanie leków na rynek
 • Dokumenty przetargowe
 • Podręczniki i materiały promocyjne, organizacyjne, szkoleniowe
 • Ulotki i opakowania
 • Opinie, certyfikaty, zaświadczenia
 • Opieka medyczna
 • Inne

tłumaczenia
techniczne

 • Katalogi
 • Specyfikacje
 • Badania inżynieryjne
 • Wyciągi z ksiąg wieczystych
 • Normy
 • Umowy
 • Dokumenty przetargowe
 • Dokumentacja architektoniczna
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Plany geodezyjne i geologiczne
 • Plany zagospodarowania przestrzennego
 • Instrukcje obsługi
 • Inne

tłumaczenia
finansowe

 • Raporty i analizy
 • Rekomendacje
 • Rankingi
 • Sprawozdania inwestycyjne
 • Relacje inwestorskie
 • Bilanse
 • Fuzje
 • Umowy handlowe
 • Memoranda informacyjne
 • Oferty publiczne
 • Prospekty emisyjne
 • Sprawozdania biegłych rewidentów
 • Sprawozdania okresowe
 • Protokoły
 • Wskaźniki technicze
 • Ugody
 • Inne

przejrzyj kluczowe działy

sprawdź nasze JĘZYKI