Scroll Top

tlumaczenia techniczne - przegląd techniczny

tłumaczenia przeglądu technicznego - tłumacze przysięgli i zwykli

Oferujemy usługi tłumaczy przysięgłych wszystkich dostępnych na rynku kombinacji językowych, w tym w szczególności w językach: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz inne języki europejskie, a także pozaeuropejskie. Tłumacze przysięgli BAS wykonują również poświadczenia urzędowe dokumentów tłumaczonych przez tłumaczy nie posiadających uprawnień tłumacza przysięgłego, o ile przeznaczenie dokumentu tego wymaga. Takie poświadczenie poprzedzone jest weryfikacją tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

BAS Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych wykonuje profesjonalne tłumaczenia przysięgłe na miejscu lub w terenie. Gwarantujemy krótkie terminy, szybką wycenę, profesjonalne tłumaczenie i obsługę tłumaczeń.

kombinacje językowe

tłumacz przysięgły i zwykły w dowolnej kombinacji językowej

Bogata oferta branżowa

Wykonujemy min:

  • Profesjonalne tłumaczenie przeglądów technicznych
  • Tłumaczenia finansowe, prawne, medyczne, tłumaczenia techniczne
  • Tłumaczenia z poświadczeniem tłumacza przysięgłego pieczęcią uwierzytelniającą dokument dla potrzeb urzędowych
  • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów z zakresu medycyny i procedur medycznych
  • Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentów prawnych niezbędnych w obrocie gospodarczym
  • Tłumaczenia przysięgłe przed odpowiednimi organami i podmiotami prawa, w tym przed Notariuszem, w Sądzie, w postępowaniu przed innymi organami publicznymi
  • Tłumaczenia przysięgłe z udziałem tłumaczy przysięgłych na zebraniach, spotkaniach, konferencjach, posiedzeniach, z potwierdzeniem przysięgłym protokołu z zebrania
  • Tłumaczenia przysięgłe, urzędowe wierzytelne dla dowolnych celów formalno-urzędowych.

Skontaktuj się z nami

telefon

+48 22 627 33 33

+48 696 500 998

email

bas@bas.pl

Zobacz popularne dziedziny tłumaczeń technicznych

zobacz wszystkie Dziedziny

zobacz wszystkie kategorie tłumaczeń

przejrzyj kluczowe działy

sprawdź nasze JĘZYKI